Panaszkezelési eljárás

PANASZ SZABÁLY FOGYASZTÓKRA

CALBUCO s.r.o. kereskedelmi vállalat,

székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 040 84 357, a prágai Városi Bíróságon bejegyzett C szakasz, 242070 akta, képviseli Dominik Píchal ügyvezető igazgató

áruk értékesítéséhez a https://grizly.cz címen található online áruházon keresztül

1 BEVEZETŐ RÉSZ

1.1 Ez a panaszkezelési szabályzat a CALBUCO s.r.o. által szállított árukra vonatkozik, amelynek székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 040 84 357, a prágai Városi Bíróságon bejegyzett C. szakasz, 242070 iratszám, képviselve Dominik Píchal, ügyvezető (a továbbiakban: „CALBUCO s.r.o.” és/vagy „Grizly” és/vagy „mi”).

1.2 Jelen reklamációs szabályzat a CALBUCO s.r.o. általános szerződési feltételeinek (a továbbiakban: "ÁSZF") szerves részét képezi a https://grizly.cz címen elérhető online áruházra vonatkozóan.

1.3 A reklamációs eljárás kizárólag fogyasztói ügyfeleknek szól. Fogyasztónak minősül minden olyan személy (természetes személy), aki vállalkozási tevékenysége körén kívül vagy hivatása önálló ellátásának körén kívül velünk szerződést köt, vagy velünk más módon kereskedik (a továbbiakban: "fogyasztónak" nevezik).

1.4 A CALBUCO s.r.o. reklamációs szabályzatát kell használni a jogok és kötelezettségek szabályozására az áruk hibás teljesítéséből adódó jogok gyakorlása során köztünk, mint eladó és a vásárló, mint vevő (a továbbiakban: „vevő” vagy „Ön”) között. "), beleértve a szerződéses jótállásból eredő jogokat. A reklamációs eljárás továbbá tájékoztatja a fogyasztót a hibás vagy egyéb módon sérült áruval kapcsolatos reklamáció feltételeiről, módjáról és lehetőségeiről. A felek jogai és kötelezettségei a 89/2012. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a 634/1992. módosított fogyasztóvédelemről. Abban az esetben, ha szerződéses jótállásból eredő jogokról van szó, a kialakult kapcsolatokra meghatározott jótállási feltételek vonatkoznak.

2 MILYEN ESETEKBEN FELELŐSÜNK AZ ÁRUK HIBAÉRT

2.1 Azt válaszoljuk a vásárlónak, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Különösen azt válaszoljuk a vásárlónak, hogy az áru átvételekor

2.1.1 az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal, amelyeket mi vagy a gyártó leírtunk, vagy amelyeket a vásárló az áru jellegére tekintettel és a reklámozás alapján elvárt mi vagy a gyártó végezzük,

2.1.2 az áruk alkalmasak arra a célra, amelyre felhasználásukat közöljük, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

2.1.3 az áru megfelel a felek által megállapodott minőségnek vagy kivitelnek, vagy a megállapodás szerinti minta vagy minta kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy sablon alapján határozták meg,

2.1.4 az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben van,

2.1.5 az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

2.2 Ha a hiba az áru átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítjuk.

3 MILYEN ESETEKBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ÁRUK HIBAÉRT, MELYEKBEN NEM VISSZAJÁRHATJA AZ ÁRUT

3.1 Nem vállalunk felelősséget az ügyfél felé a hibákért az alábbi esetekben:

3.1.1 ha az átvételkor hibás az áru, és ilyen hiba esetén a vételárból engedményben állapodnak meg,

3.1.2 a hiba az árun a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás miatt keletkezett, vagy ha ez az áru természetéből adódik,

3.1.3 a vevő okozta, és nem rendeltetésszerű használat, tárolás, szakszerűtlen karbantartás, ügyfél beavatkozása vagy mechanikai sérülés okozta, mindezt olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg hőmérsékletüknek, porosságának, páratartalmának, egyéb környezeti hatásainak és közvetlenül meghatározott mi vagy a gyártó mint olyan (általában a termék címkéjén), vagy ez jogszabályi előírásokból következik,

3.1.4 olyan áruk, amelyeket a vásárló módosított, és ha a módosítás következtében hiba keletkezett,

3.1.5 az árut olyan körülmények között használva, amelyek nem felelnek meg a környezet hőmérsékletének, porosságának, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak, amelyek az eladó vagy a gyártó által közvetlenül meghatározott, illetve jogszabályi előírásokból erednek,

3.1.6 a hiba külső, rajtunk kívül álló esemény (pl. természeti esemény) következtében keletkezett.

3.2. Ha különösen nem tudja visszaküldeni nekünk az árut:

3.2.1 olyan becsomagolt élelmiszer, amely higiéniai okokból nem használható fel újra, vagy már használt áruhoz (pl. ha a vásárló megsérti az áru védőcsomagolását vagy feltöri a biztonsági plombát, vagy az áru egyéb szennyeződése következhet be);

3.2.2 egyéb áruk, ahol az árut higiénikus vagy más zárt csomagolásban szállítják, és higiéniai vagy egészségügyi okokból nem küldhető vissza (pl. ha a fogkefét a higiénikus, zárt csomagolásból eltávolítják);

3.2.3 ha az általunk szállított áru helyrehozhatatlanul összekeveredett más áruval;

3.2.4 az Ön kívánsága szerint testreszabott áruk;

3.3 Érdekeltek vagyunk a vonatkozó higiéniai előírások betartásában. Előfordulhat olyan helyzet, amikor olyan árut szeretne visszaküldeni nekünk (elállni az adásvételi szerződéstől), amelyet Ön már kicsomagolt, vagy a higiénikus vagy zárt csomagolás megtört, és az áru már nem használható fel (ez nem lesz az az eset, amikor az áru megérkezett Önhöz, pl. szállítás közben sérült). Ön beleegyezik abba, hogy ezekben az esetekben (amikor például a higiénikus csomagolásból kivett árut kapunk, vagy olyan sérült védőcsomagoláson csomagolt élelmiszert kapunk, hogy az árut nem lehet újra felhasználni) jogosultak vagyunk a visszaküldött árut visszautasítani, és visszaküldeni Önnek a címre. a költséged. Ha ez nem lehetséges (pl. higiéniai okokból vagy a védőcsomagolás megsértése miatt), jogosultak vagyunk az árut haladéktalanul megsemmisíteni.

4 A VEVŐ ÁRUK ÁTVÉTÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A vevő köteles átvételkor ellenőrizni az árut, és megbizonyosodni annak tulajdonságairól (különös tekintettel arra, hogy a vevő a megfelelő típusú árut kapta-e meg, az áru megfelel-e a megbeszélt minőségben, a csomagolásában minden benne van-e állítólag tartalmaznia kell).

4.2 Nem illetik meg a vásárlót a hibás teljesítésből eredő jogok, ha olyan hibáról volt szó, amelyet az adásvételi szerződés megkötésekor szokásos gondossággal kellett tudnia, vagy ha az árut az adásvételi szerződés megkötésekor később adják át, akkor közvetlenül az átvételükkor. Nem illeti meg a vevőt a hibás teljesítés joga abban az esetben sem, ha a vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy a hibát maga okozta.

5 HA AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁS ALATT SÉRÜLTEK

5.1 A csomag kézbesítőtől történő átvételekor ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. A küldemény elfogadásával Ön megerősíti, hogy a küldeményt nyilvánvaló hibák nélkül vette át. Ha a csomagolás sérült, jelentse ezt a tényt közvetlenül a szállítónak, és írjon vele jegyzőkönyvet. A szállító megőrzi a küldeményt. Ez a legegyszerűbb módja a sérült küldemény miatti reklamáció kezelésének, a szállítmányt a szállító azonnal visszaküldi nekünk, és a lehető leghamarabb új küldeményt küld Önnek.

5.2 Amennyiben az átvételt és a kicsomagolást követően észleli, hogy a küldemény tartalma sérült, kérjük, az átvételt követően haladéktalanul jelezze felénk, legkésőbb a küldemény kézhezvételétől számított öt (5) napon belül, lehetőleg az itt elérhető Retino szolgáltatáson keresztül. A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt és felgyorsítja kérésének feldolgozását. Ebben az esetben válassza a "Panasz" gombot. Ebben tüntesse fel a rendelési számot, az e-mail címet, ahonnan az árut megrendelte, és a megrendelt áruk listájából válassza ki a reklamációba bevonandó sérült árut. Felhívjuk figyelmét, hogy ha reklamációt a küldemény kézhezvételét követő hatodik (6) vagy azt követő napon jelent be, akkor nagyon valószínű, hogy az ilyen reklamációt a szállító nem ismeri el. A megrongálódott küldeményre vonatkozó késedelmes reklamációja következtében kár keletkezhet (a megrongálódott küldeményt a késedelmes reklamációért a szállító nem téríti meg), az ebből eredő kárt jogosultak vagyunk Öntől megtéríteni. Őrizze meg a küldeményt és készítsen róla fényképes dokumentációt (hogy a sérült áru, csomagolás, töltés jól látható legyen).

5.3 A reklamációs űrlap kitöltése után e-mailben visszaigazolást kap. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az itt elérhető Retino szolgáltatáson keresztül, amelyen keresztül egyeztetik a következő lépést.

6 HA ROSSZUL SZÁLLÍTOTT ÁRUT KÉPET

6.1 Abban az esetben, ha hibásan küldött árut, hibás mennyiséget vagy eltérő színű dizájnt kapott, vagy teljesen más árut, amelyet nem rendelt meg stb., a legjobb, ha a Retino szolgáltatáson keresztül fordul hozzánk, amely itt érhető el . A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt és felgyorsítja kérésének feldolgozását. Ebben az esetben válassza az "Áru visszaküldése" gombot. Írja meg nekünk a rendelési számot, az e-mail címet, ahonnan megrendelte az árut, és a megrendelt áruk listájából válassza ki a reklamációba bevonandó sérült árut, és válassza ki az áruk visszaküldésének felkínált indokait, vagy írja le a hibát saját maga szavak. Igyekszünk megelőzni az ilyen hibákat, gondosan ellenőrizzük a feladott árut, de így sem vagyunk teljesen tévedhetetlenek. Előre is elnézést kérünk a rendelési eltérésekért, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a reklamáció folyamata a lehető legkényelmesebb legyen az Ön számára és a mi részünkről a lehető leggyorsabb legyen.

6.2 A megfelelő visszaküldési űrlap kitöltése és elküldése után megerősítő e-mailt kap. Mindent a lehető leggyorsabban ellenőrizünk, és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy megállapodjunk a következő lépésekről. Bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon a +420 725 473 077 telefonszámon vagy e-mailben az info@grizly.cz címen, hogy ellenőrizhesse, hogy kérése már feldolgozás alatt áll.

7 AZ ÁRU HIBA FELFEDEZÉSE, AZ ÁTVÉTEL 14 NAPON BELÜL

7.1 Ha a kézhezvételtől számított 14 napon belül hibát észlel a leszállított áruban, akkor a legjobban vegye fel velünk a kapcsolatot a Retino szolgáltatáson keresztül, amely itt érhető el . A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt és felgyorsítja kérésének feldolgozását. Ebben az esetben válassza a "Panasz" gombot.

7.2 Teljes mértékben tiszteletben tartjuk, hogy Önnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül. Ebben az esetben azonban az árut sértetlenül, zárt vagy higiénikus csomagolásban kell visszaküldeni. Ezt nem tudja teljesíteni, ha az átvételtől számított 14 napon belül hibát észlel az áruban. Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos jogszabályi előírások szerint Ön felelős az áru értékcsökkenéséért. A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a legmegfelelőbb eljárás a hibásan leszállított áru (illetve a szállítás következtében megsérült áru) reklamálása. Nem kell attól tartania, hogy az igénylési folyamat tovább tart, mint a 14 napos visszaküldési folyamatunk.

7.3 A reklamációs űrlap kitöltése után e-mailben visszaigazolást kap. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a Retino szolgáltatáson keresztül, amely itt érhető el , és ellenőrizheti, hogy az igény már feldolgozás alatt áll.

8 AZ ÁRU HIBA FELFEDEZÉSE AZ ÁTVÉTELTŐL 24 HÓNAPON BELÜL

8.1 Ön köteles az áru hibájából eredő jogát a hiba megjelenését követően haladéktalanul, szükségtelen késedelem nélkül nálunk gyakorolni (reklamálni), ellenkező esetben a bíróság nem adna Önnek jogot a hibás teljesítésre. Ha a hibát időben nem érvényesíti, az adásvételi szerződéstől annak fennállása miatt nem állhat el.

8.2 A vásárló a fogyasztási cikken fellépő hibára vonatkozó jogát az átvételtől számított 24 hónapon belül jogosult gyakorolni, azon áruk KIVÉTELÉVEL, amelyekre a csomagoláson, címkén, az áruhoz mellékelt használati utasításban, vagy a reklámban határidő van feltüntetve. egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően, amely után az áru felhasználható (azaz minimális szavatossági idő/felhasználhatóság), a minőségi garanciális rendelkezések (szerződéses jótállás) érvényesek.

8.3 Ezen időszak (24 hónap és/vagy szavatossági idő) lejárta után hiába, az áru hibájából eredő joga nem gyakorolható. Amennyiben ez a szóban forgó áru esetében lehetséges, ez az időtartam meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig a vásárló az árut nem használhatta, mivel az indokolt reklamáció folyamatában volt. Bár a reklamációkat mindig igyekszünk a vásárló megelégedésére kezelni, egyes termékeket a csomagoláson/címkén lévő utasítások szerint kell tárolni - különben megromlanak. Még ha ezekben az esetekben a 24 hónapos határidő és/vagy a szavatossági idő még nem járt le, panaszát nem áll módunkban elfogadni (jelen panaszkezelési szabályzat 3.1.3. vagy 3.1.5. pontja).

8.4 Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba érvényre juttatásának időtartama nem téveszthető össze az áru élettartamával/eltarthatóságával, vagyis azzal az időtartammal, ameddig az áru rendeltetésszerű használat mellett eltarthat, tekintettel annak jellegére, jellemzőire, adott rendeltetésére és ha figyelembe vesszük. figyelembe kell venni a használat intenzitása közötti különbséget.

8.5 A termékhibából eredő jogainak gyakorlásához igénybe veheti a Retino szolgáltatást, amely itt érhető el . A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt és felgyorsítja kérésének feldolgozását. Ebben az esetben válassza a "Panasz" gombot. Az űrlapon különösen a következőket kell feltüntetni:

Rendelésszám;

e-mail, ahonnan megrendelte az árut;

válassza ki a megrendelt áruk listájából a reklamációba bevonandó sérült árut;

válasszon egyet a felkínált visszaküldési/panasz indokok közül, és/vagy írja le saját szavaival a hibát;

a választott panaszkezelési módot, míg az ügyfél a választott panaszkezelési módot előzetes hozzájárulásunk nélkül nem módosíthatja;

a reklamált áruk visszaszállítási módjának kiválasztása a CALBUCO s.r.o. – Grizly.cz e-shop feladási pontjára az IN PARK területén (Železniční utca) a Chválkovice 696, Olomouc címen;

8.6 A termékhiba igénylésére szolgáló űrlap kitöltése és elküldése után Ön e-mailben kap visszaigazolást az átvételről. A reklamáció benyújtásának pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor megkapjuk Öntől az árura vonatkozó igény érvényesítésével kapcsolatos adatokat.

8.7 A hibás termékre vonatkozó jogát személyesen is gyakorolhatja a CALBUCO s.r.o. e-shop – Grizly.cz címen, az IN PARK területén (Železniční utca) a Chválkovice 696. szám alatt, Olomouc munkaidőben reggel 7:00 - munkanapokon 16:30. Reklamációs jegyzőkönyv a helyszínen nem készül, mivel az már automatikusan létrejön a Retino szolgáltatáson keresztül.

8.8 A reklamációs űrlap kitöltése nem zárja le a panaszfolyamatot. Az Ön felelőssége, hogy a hibás árut és/vagy az Ön által reklamált hibás árut visszaküldje a CALBUCO s.r.o. – Grizly.cz, IN PARK areál, Chválkovice 696, 779 00 Olomouc címre, és/vagy megőrizze a hibás árut az utasításaink szerint, és dokumentálja a hibát (például a reklamációs osztály fényképének beszerzése és elküldése a hibás áruról/videóról), hogy a hivatkozott hiba felülvizsgálható legyen. Az árut hiánytalanul, sértetlenül (a reklamált hiba kivételével), ideális esetben az eredeti, sértetlen csomagolásban kell visszaküldeni, hogy a helyes higiéniai eljárás elveit be tudjuk tartani.

8.9 A reklamált áruk hozzánk való visszaszállításának költségét maga a vásárló viseli. Felhívjuk figyelmét, hogy az utánvéttel küldött árukat nem fogadjuk el, és az Ön költségére visszaküldjük Önnek. Amennyiben azonban panaszát megalapozottnak ismerik el, jogosult az indokolt panasz benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. Ezeken a költségeken a legkevésbé szükséges költségek értendők (azaz az áruk legolcsóbb elérhető szállítmányozási költsége). Ezen költségek megfizetésére vonatkozó kérelmet legkésőbb a hibás teljesítés gyakorlására vonatkozó határidő lejártát követő egy (1) hónapon belül kell benyújtani.

8.10 A reklamált áru átvételét követően az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk a reklamáció és annak tartalmának átvételéről.

9 A KÖVETELÉS KEZELÉSÉNEK HATÁRIDEJE

9.1 A törvény (Ptk.) a hibamentességi jog gyakorlásától számított legfeljebb harminc (30) napos határidőt biztosít számunkra a reklamációs eljárás lezárására. Legkésőbb ezen időszakon belül a reklamációs eljárás részünkről lezárul.

9.2 Azonban főszabály szerint a szükséges dokumentáció (fényképek és egyéb, az áru hibájának megítéléséhez szükséges adatok) vagy a reklamált áru részünkre történő visszaszállítását követő három (3) munkanapon belül azonnali elbírálás a hibát kivizsgálják, és a reklamáció megalapozottságának elbírálásának eredményét a megrendelővel közölni kell. Ez az időszak nem tartalmazza a hiba szakszerű felméréséhez szükséges időt (például szükséges lesz beszállítónk vagy gyártónk közreműködését kérnünk).

9.3 Abban az esetben, ha a reklamált áru hibásnak bizonyul, a reklamációs eljárás legkésőbb a hibajog gyakorlásától számított harminc (30) napon belül lezárul. Indokolt esetben a megbízott munkavállaló hosszabb időtartamban is megállapodhat a megrendelővel. Kötelesek vagyunk kérni Öntől a dokumentumok lehető legrövidebb időn belüli kitöltését.

9.4 Abban az esetben, ha az árut nem találják hibásnak, erről Önt tájékoztatjuk az egyedi intézkedés érdekében.

10 MÓD A KÖVETELÉS KEZELÉSÉRE

10.1 A vevő által a reklamáció rendezésének módját különösen az határozza meg, hogy a hibás teljesítés lényeges vagy nem lényeges szerződésszegés-e.

10.2 Abban az esetben, ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegés, az ügyfél jogosult:

a hiba elhárítása új áruk hibamentes átadásával vagy hiányzó áru szállításával, ill

a hiba elhárítása az áru kijavításával (ha ez az áru jellegéből adódóan lehetséges és célszerű), vagy

méltányos engedmény a vételárból, vagy teljes visszatérítés a sérült vagy ki nem szállított termék esetén;

a szerződéstől való elállás.

10.3 Abban az esetben, ha a hibás teljesítés enyhe szerződésszegés, az ügyfél jogosult:

a hiba elhárítása új áruk hiánytalan szállításával vagy hiányzó áru szállításával vagy áru javításával, ill

ésszerű engedmény a vételárból.

10.4 Megrendelő köteles közölni velünk, hogy milyen jogot választott a hibás teljesítésből, a hiba bejelentésekor (a Retino szolgáltatás segítségével itt ), illetve a hiba bejelentése után indokolatlan késedelem nélkül. A választott választást a vásárló a hozzájárulásunk nélkül nem módosíthatja; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha olyan hiba kijavítását kéri, amely javíthatatlannak bizonyul. Ha a hibákat ésszerű időn belül nem távolítjuk el, vagy értesítjük, hogy a hibákat nem távolítjuk el, a hiba elhárítása helyett méltányos árengedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől.

10.5 Ha olyan helyzet áll elő, hogy Ön a hibás teljesítésből nem választja meg időben a jogát (a reklamációs eljárás 10.4. pontja szerint), akkor ugyanazok a jogai vannak, mint a jelentéktelen szerződésszegés esetén.

10.6 Kérheti új áru hibamentes kiszállítását, feltéve, hogy ez a hiba jellegéből adódóan nem indokolatlan, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, csak az alkatrész cseréjét követelheti; ha ez nem lehetséges, elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, joga van a hiba térítésmentes elhárítására.

10.7 Ön eltávolítható hiba esetén is jogosult új áru leszállítására vagy alkatrész cseréjére, ha a hiba javítás után ismétlődő előfordulása vagy nagyobb számú meghibásodás miatt nem tudja az árut rendeltetésszerűen használni. hibákat. Ebben az esetben is jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Ha Ön nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy nem él új áru hibamentes szállítására, egy részének cseréjére vagy az áru kijavítására vonatkozó jogával, méltányos árengedményt kérhet.

10.8 Ön jogosult az ésszerű árengedményre akkor is, ha nem áll módunkban hibátlan új árut szállítani, annak egy részét kicserélni vagy az árut kijavítani, valamint ha a helyzetet ésszerű időn belül nem orvosoljuk, vagy ha az Önt jelentős nehézségekbe ütközik a helyzet orvoslása.

10.9 Mindaddig biztosítjuk Önnek a hiányzó árut, vagy más jogszabályi hibát, amíg Ön nem gyakorolja a vételárból való engedményhez való jogát, vagy el nem áll az adásvételi szerződéstől. Jogosultunk az egyéb hibákat választásunk szerint eltávolítani az áru javításával vagy új áru szállításával; a választás nem okozhat indokolatlan költségeket az ügyfélnek. Ha a termék hibáját nem távolítjuk el időben, vagy megtagadjuk a termék hibájának elhárítását, a vásárló kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. Az ügyfél nem változtathatja meg döntését a hozzájárulásunk nélkül.

10.10 Új áru szállításával történő reklamáció rendezésekor köteles az eredetileg nekünk szállított árut visszaküldeni (hacsak másként nem állapodunk meg). A vásárló nem követelheti új áru kiszállítását (és nem állhat el az adásvételi szerződéstől sem), ha az árut nem tudja visszaküldeni abban az állapotban, ahogy azt átvette; ez nem vonatkozik a következő helyzetekre:

  • az áru hibájának feltárása céljából végzett ellenőrzés eredményeként állapotváltozás történt, ill
  • a vásárló az árut a hiba felfedezése előtt használta, vagy
  • ha a vásárló nem tette lehetetlenné tette az áru változatlan állapotban történő visszaküldését, vagy mulasztása, vagy

10.11 ha a vásárló az árut a hiba felfedezése előtt eladta, elfogyasztotta, vagy a rendeltetésszerű használat során kicserélte az árut; ha ez csak részben történt meg, akkor a vásárló visszaküldi nekünk azt, amit még vissza tud küldeni, és kártérítést ad nekünk az áru használatából származó hasznunk erejéig.

10.12 Önt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha Ön maga okozta a hibát.

11 IGÉNYEK MEGSZŰNÉSE

11.1 A reklamáció feldolgozása után az itt elérhető Retino szolgáltatáson keresztül értesítjük Önt a reklamáció megszűnéséről, és felkérjük a reklamált áru átvételére indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb harminc (30. ) napon belül attól a naptól számítva, amikor az elszámolásról értesült. A reklamált áru átvételekor írásos visszaigazolást adunk ki a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, amely tartalmazza a jogorvoslat végrehajtásának és a reklamáció időtartamának megerősítését, vagy a reklamáció elutasításának indoklását.

11.2 Ha a reklamált árut a fuvarozó reklamáció céljából küldte el hozzánk, akkor azt a feldolgozást követően automatikusan elküldi az ügyfél címére, a reklamáció feldolgozási dátumának és módjának visszaigazolásával együtt, beleértve a reklamáció visszaigazolását is. a jogorvoslat végrehajtása és a követelés időtartama, vagy az igény elutasításának indoklása.

11.3 Abban az esetben, ha a reklamációt megalapozottnak ismerik el, és az ügyfél a reklamáció rendezésének módjaként jogosan kéri a vételár visszatérítését, a készpénz nélküli vételárat visszaküldjük a reklamációs űrlapon megadott bankszámlára, nem tíz (10) munkanapon belül attól a naptól számítva, amikor visszaigazolást küldtek Önnek a panasz kezeléséről.

11.4 Ön köteles a reklamált árut legkésőbb harminc (30) napon belül átvenni attól a naptól számítva, amikor az áru kezeléséről értesítést kapott. Ezen határidő lejárta után a Ptk. 2120. § (1) bekezdése értelmében az áru tárolásáért a Ptk. 2159. § (2) bekezdésével összefüggésben díjat vagyunk jogosultak felszámítani. Napi 10 CZK tárolási díj kerül felszámításra.

11.5 Amennyiben Ön az elszámolásról való tájékoztatás napjától számított három (3) hónapon belül nem veszi át az árut a kiegyenlített követelésből, fenntartjuk a jogot az áru eladására és a befolyt összeget raktározás kifizetésére fordítjuk.

11.6 Ön köteles továbbá az átvételkor ellenőrizni a reklamált áru hiánytalanságát, különös tekintettel arra, hogy a szállítmány mindent tartalmaz-e, amit tartalmaznia kell. A későbbi kifogásokat már nem veszik figyelembe.

12 ZÁRÓ RÉSZ

12.1 Az ügyfél jogszabályból eredő jogait jelen panasztételi eljárás nem érinti.

12.2 Jelen (kizárólag fogyasztóknak szánt) panaszkezelési szabályzat 2021. augusztus 15-től hatályos, és hatályon kívül helyezi a korábbi panasztételi előírásokat.

Termékek betöltése
© 2014–2024 GRIZLY.cz - Minden jog fenntartva | Cookie-szabályzat
Létrehozta

Új vagyok itt

A PRÉMIUM tagsággal a következőket kapja:

Ikonka visačky

Kedvezőbb árak

Kiválasztott top termékeknél

Ikonka náklaďáku

Ingyenes szállítás

Már 15 990 Ft felett

Ikonka dárku

VIP előnyök

100% elégedettségi garancia

Szeretnék PRÉMIUM lenni
Megszolítás

 

 

Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy szolgáltatásainkat az Ön egyéni igényeihez igazítsuk. Elsősorban elektronikus marketingcsatornákat használunk, ahol elemezzük az adatokat és értékeljük a vonatkozó eredményeket. Az adatokat elemzés céljából harmadik feleknek is átadjuk ( pl. IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Ezek marketing és elemző ügynökségek. A személyes adatokat az adatok megadásától számított 36 hónapig kezelhetjük. A hozzájárulás önkéntes, és Önnek joga van a személyes adatok helyesbítéséhez és törléséhez, valamint ahhoz, hogy vállalatunk ellenőrizze ezeket az adatokat.

z A "Fiók létrehozása" gombra kattintva elfogadja a következőket Adatvédelmi irányelvek a se Felhasználási feltételek.
A Google reCaptcha által védett | Adatvédelmi irányelvek | Felhasználási feltételek