Felhasználási feltételek

A Calbuco, s.r.o. kereskedelmi társaság

székhelye: Varšavská 715/36, Prága 2, 120 00

azonosító szám: 04084357

bejegyezték a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, illessze be a 242070-et

áruk értékesítése a www.grizly.cz címen található online áruházon keresztül


Gyors linkek és információk:

 1. Az adásvételi szerződéstől elállhat ezen a linken ITT . A szállítási megrendelést PPL-en vagy Packeta keresztül intézzük.
 2. Cégcím: GRIZLY.hu, Chválkovice 696, Olomouc, 779 00,

)

3. ITT ezen a linken keresztül mindenféle panaszt megoldhat.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CALBUCO s.r.o. kereskedelmi vállalat ,

székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Prága 2, Adószám: 040 84 357, Közösségi adószám: CZ04084357, a prágai Városi Bíróságon bejegyzett C szakasz, 242070 iratszám, képviselő Dominik Píchal ügyvezető

áruk értékesítéséhez a www.grizly.hu található online áruházon keresztül

 1. ELÉRHETŐSÉG

1.1 Az e-shop üzemeltetője:

CALBUCO s.r.o

székhelye: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Prága 2 (a továbbiakban: "székhelyi cím")

a C. rovatban bejegyzett cég, beillesztve: 242070 a prágai Városi Bíróságon, képviseli Dominik Píchal ügyvezető igazgató (a továbbiakban: " CALBUCO s.r.o." "mi" vagy "az eladó")

Adószám: 040 84 357

Közösségi adószám: CZ04084357

Telefon: + 36 1 455 0058

E-mail: info@grizly.hu

1.2 Panaszok és visszaküldések:

Hogyan küldhetek vissza egy csomagot?

Ha vissza szeretné küldeni a rendelését, csak csomagolja vissza a dobozba, és vigye be bármelyik Packet irodába - https://www.packeta.hu/atvevohelyek .
Csak mondja meg a pénztárnál a 98199436-os unicat kódunkat. Tan átveszi a csomagot Öntől, és közvetlenül hozzánk küldi.

Telefon: + 36 1 455 0058
E-mail: info@grizly.hu

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ÉS ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK HATÁLYA

2.1 A CALBUCO s.r.o. jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: "ÁSZF") a 89/2012 Coll. törvény 1751. § (1) bekezdésével összhangban a Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: Ptk.) szabályozzák. "), a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek a köztünk és a fogyasztók vagy vállalkozók (a továbbiakban: "ügyfél") között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. " vagy "Ön") online áruházunkon keresztül a következő címen: www.grizly.hu .

2.2 Nemzetközi elem fennállása esetén elfogadjuk, hogy a köztünk fennálló jogviszonyra a Cseh Köztársaság jogrendje, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre az irányadó. Ezzel a jogválasztással a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Róma) 3. cikkével összhangban. I"), a felhasználó ezzel a választással nem lehet fogyasztó, akit megfosztanak a szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogrendszerének rendelkezései által a Róma I. rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerint biztosított védelemtől.

2.3 Az online áruházat mi a www.grizly.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) üzemeltetjük, a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: „áruház webes felület”). .

2.4 Bármely természetes személy, aki üzleti tevékenysége körén kívül vagy hivatása önálló gyakorlásán kívül velünk adásvételi szerződést köt, vagy velünk bármilyen más módon jogszerűen kereskedik (a továbbiakban: fogyasztó) fogyasztónak minősül.

2.5 Vállalkozónak minősül az a természetes vagy jogi személy (pl. gazdasági társaság, szövetkezet, intézet), aki önállóan, saját számlára és felelősségére, kereskedelmi engedély alapján vagy más módon a társasággal kereső tevékenységet folytat. szándéka, hogy ezt a tevékenységet nyereség elérése érdekében következetesen végezze (a továbbiakban: üzleti tevékenység). Ez a személy üzleti tevékenysége részeként adásvételi szerződést köt velünk, vagy más módon jogszerűen foglalkozik velünk (a továbbiakban: vállalkozó). Azt az elvet követjük, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek vállalkozókra vonatkozó előírásai vonatkoznak azokra az ügyfelekre, akik a megrendelésben a „Vállalati ügyfél” jelölőnégyzetet bejelölik és cégazonosítójukat vagy adóazonosító jelüket feltüntetik.

2.6 A vásárló a megrendelés elküldésével ("RENDELÉS KÜLDÉSE" gomb) megerősíti, hogy megismerte az Általános Szerződési Feltételeket, ideértve a fogyasztók tájékoztatását is a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötése előtt, és kifejezetten elfogadja azokat a jelen megerősítés időpontjában érvényes és hatályos szövegükben.

 1. ÉRTESÍTÉS VEVŐKNEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT ELŐTT

3.1 Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

3.2 A weboldalon található összes fotó és videó csak illusztráció.

3.3 A https://grizly.cz webáruház honlapján általunk kínált áruk és főbb tulajdonságaik leírása az adott áruval együtt elérhetők. Az áruk árai ÁFA-t tartalmaznak, beleértve a törvényes illetékeket, nem tartalmazzák a szállítási díjat. A távközlésért nem számítunk fel többletköltséget (pl. ha a telefonszámunkon hív, csak a normál telefondíját kell fizetnie).

3.4 A fizetési módok és a szállítási lehetőségek konkrét feltételeit a megrendelés megfelelő szakaszaiban részletesebben ismertetjük (szállítás kiválasztása / fizetés kiválasztása). Lehetőséget biztosítunk az áru személyes átvételére olmützi raktárunk fenti címén és/vagy Grizly kiszállítási pontjain, a honlapon feltüntetett raktár és/vagy kiszállítási pont nyitvatartási idejében, vagy mi kézbesítjük az árut. Önnek az Ön által választott fuvarozón keresztül, amellyel együttműködünk.

3.5 A vásárló a webáruházunkban található „RENDELÉS ELADÁSA” gomb megnyomásával leadott megrendelésével kötelező érvényű megrendelést hoz létre, amely fizetésre kötelezi a vásárlót. A vásárlónak lehetősége van a megrendelés elküldése előtt ellenőrizni és javítani vagy módosítani a jelen ÁSZF 6. pontjában részletesebben leírtak szerint.

3.6 A vevő hibás teljesítésből, esetleg jótállásból eredő jogait és azok alkalmazásának feltételeit jelen ÁSZF 11. pontja ismerteti, a részleteket ezután a https://www.grizly.hu/aruk-visszakuldese-es-reklamacio .

 1. ÉRTESÍTÉS FOGYASZTÓKNAK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT ELŐTT

  1. A fogyasztó vevő jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni (eltérő rendelkezés hiányában) 14 napon belül, amely legkésőbb:

   1. adásvételi szerződés esetén az áru átvételének napjától, ill

   2. több darabos/részes szállítással kötött adásvételi szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ill.

   3. olyan adásvételi szerződés esetén, amelynek tárgya rendszeres ismételt áruszállítás, az első áruszállítás átvételének napjától; azzal a ténnyel, hogy a fogyasztónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől akár a 4.1.1-4.1.3 pontokban meghatározott idő előtt is úgy, hogy az adásvételi szerződéstől való elállási szándékáról tájékoztat bennünket, például a Retino szolgáltatás elállási űrlapján keresztül. adásvételi szerződésből vagy üzenetben az info@grizly.hu e-mail címünkre.

4.2 A Retino szolgáltatás által biztosított online űrlap elérhető az adásvételi szerződéstől való elálláshoz: https://www.grizly.hu/aruk-visszakuldese-es-reklamacio.

4.3 A fogyasztó nem jogosult elállni az alábbi szerződésektől:

4.3.1 olyan szolgáltatások nyújtásáról, amelyeket a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával az adásvételi szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt maradéktalanul teljesítettünk,

4.3.2 olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, amelynek ára a pénzügyi piacok akaratunktól független eltéréseitől függ, amelyek az adásvételi szerződéstől való elállási időszakban előfordulhatnak,

4.3.3 a fogyasztó kérésére vagy személyére módosított áruk szállításáról,

4.3.4 romlandó áruk, valamint olyan áruk szállításáról, amelyek a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más áruval;

4.3.5 a fogyasztó által kijelölt helyen vagy kérésére végzett javításról vagy karbantartásról; ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a szükségesnél eltérő javításokat hajtottak végre, vagy a szükségestől eltérő pótalkatrészeket szállítottak;

4.3.6 olyan zárt csomagolású áruk kiszállításáról, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett és higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni;

4.3.7 a szállításról, egy adott napon vagy meghatározott időpontban.

4.4 Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, köteles az elállási szerződés alapján vásárolt árut legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni.

4.5 Lehetőség van az áru visszaküldésére az eladónak kézi kiszállítással is a következő címre: CALBUCO sro, IN PARK areál, Chválkovice 696, 779 00 Olomouc munkaidőben munkanapokon 7:00-16:30. Az adásvételi szerződéstől való 14 napon belüli elállás esetén az áru visszaküldésének költségét a vásárló saját költségén fizeti.

4.6 A Fogyasztó köteles az árut hiánytalanul, azaz az összes szállított tartozékkal, minden dokumentációval, tisztán, sértetlenül és lehetőség szerint az eredeti csomagolással együtt visszaküldeni vagy visszaküldeni, olyan állapotban és értékben, ahogyan azt átvette.

4.7 Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a fogyasztót terheli a visszaküldött vagy visszaküldött áru értékcsökkenése, amely az árunak az áru megismeréséhez szükségestől eltérő módon történő kezelése következtében következett be. az áruk jellege, tulajdonságai és funkcionalitása. Sérült vagy hiányos áru visszaküldése esetén kártérítési igényünket az Ön által kért vételárba beszámítjuk. Mindig egy konkrét esetet értékelünk, hogy meghatározzuk a sérülés mértékét, az áru minőségromlását és meghatározzuk a megfelelő csökkentett értéket. Ezekről a lépésekről az Ön által megadott elektronikus címen (e-mailben) vagy telefonon értesítjük.

4.8 Az adásvételi szerződéstől való elállási határidőn belüli elállás esetén kötelesek vagyunk a fogyasztónak minden pénzt, ideértve az áru elszállításának költségeit is, az általunk kínált legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben visszaadni, a ugyanazzal a fizetési móddal, mint a pénz átvételekor, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül. Felhívjuk figyelmét, hogy az előző mondatban megadott határidőtől függetlenül jogosultak vagyunk a pénzt később visszaküldeni Önnek, azaz csak akkor, amikor a visszaküldött árut megkapjuk Öntől.

4.9 A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az info@grizly.hu e-mail címen biztosítjuk.

FELHASZNÁLÓI FIÓK ÉS A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSÁNAK EGYÉB KÖVETELMÉNYEI

5.1 A vásárló e-mailben történő, az üzlet honlapján történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet felhasználói felületéhez. A „Regisztráció” pont bejelölésével és/vagy a „Fiók létrehozása” gombra kattintva a felhasználó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szerződési feltételeinket és szabályzatunkat.

5.2 A vásárló a felhasználói felületéről ("Fiókom" megjelöléssel) rendelhet árut (a továbbiakban: "felhasználói fiók"). Csak nagykorú és teljesen önálló jogi személyek vagy természetes személyek hozhatnak létre felhasználói fiókot. Amennyiben az üzlet webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló egy alkalommal is megrendelheti az árut regisztráció nélkül közvetlenül az üzlet webes felületéről.

5.3 A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és árurendeléskor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. Az ügyfél köteles a felhasználói fiókjában megadott adatait bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

5.4 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Javasoljuk, hogy az ügyfél erős jelszót használjon a fiók biztonsága érdekében. Az ügyfél köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az ügyfél nem jogosult felhasználói fiókjának harmadik fél általi használatát engedélyezni. Öt (5) sikertelen bejelentkezési kísérlet után blokkolhatjuk a felhasználói fiókot. Ezt biztonsági szempontból tesszük, különösen azért, hogy megakadályozzuk az ügyfél felhasználói fiókjával való visszaélést. Ha felhasználói fiókja blokkolva van, vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélvonalunkon vagy az info@grizly.hu címen.

5.5 A felhasználói fiókot törölhetjük különösen akkor, ha az ügyfél 1 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy az adásvételi szerződésből a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi.

5.6 Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel a szükséges karbantartásokra.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGRENDELÉSE ÉS MEGKÖTÉSE AZ E-BOLTON KERESZTÜL

  1. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza azon lehetőségünket, hogy egyedileg megtárgyalt feltételek mellett adásvételi szerződést kössünk.

  2. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségek nagysága különösen a választott szállítótól és az áru kiszállításának helyétől függ.

  3. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti a megrendelőlapot az áruház webes felületén (az árut "kosárba helyezi", kiválasztja az áru vételárának fizetési módját, megadja a szállítási címet és egyéb szükséges elérhetőségeket, kiválasztja a megrendelt áru szállításának kívánt módját, és tájékoztatást kap az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről). A „raktáron” megjelöléssel ellátott áruk esetében ez fizetési kötelezettséggel járó árumegrendelés (a továbbiakban: „megrendelés”). A megrendelő elküldésével igazolja, hogy elfogadta jelen általános szerződési feltételeket, hogy elolvasta személyes adatkezelési szabályzatunkat.

  4. A vásárló a megrendelés teljesítése előtt ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait, figyelembe véve azt is, hogy a vevő képes-e a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibák észlelésére és kijavítására. A rendelés elküldése a " RENDELÉS KÜLDÉSE" gombra kattintva megtörténik, és a rendelési folyamat befejeződött. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Ha a megrendelés feldolgozása során úgy találjuk, hogy nyilvánvalóan valótlan vagy hiányos adatok kerültek felhasználásra, a megrendelést elutasíthatjuk, amelyről e-mailben értesítjük. A szándékosan valótlan vagy téves adatok megadásával okozott károkért az ügyfél felel.

  5. Az eladó a megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár összege, becsült szállítási költség) függően jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon), és jogosult arra is, hogy a vásárlót az adott árura vonatkozó mennyiség kiválasztásának helyességének tisztázására kérje.

  6. A megrendelést teljesítő vásárló a megrendelés kézbesítéséről automatikus visszaigazolást kap tőlünk a felhasználói fiókban, a megrendelésben vagy a rendelésünkben megadott egyéb e-mail címére (a továbbiakban: „ Vásárló e-mail címe”). Az adásvételi szerződés a „RENDELÉS KÜLDÉSÉVEL” jön létre, amelyről a vásárló a megrendelés átvételének visszaigazolásán keresztül haladéktalanul értesül.

  7. Az adásvételi szerződés megkötésével vállaljuk, hogy a megvásárolt árut átadjuk Önnek és lehetővé tesszük az áru tulajdonjogának megszerzését, Ön pedig vállalja az áru átvételét és az áru árának megfizetését.

 2. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI MÓDOK

7.1 Minden termék ára HUF (FT).

7.2 Az áru árát és az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint fizetheti nekünk online kártyás fizetéssel, készpénzes átutalással vagy utánvéttel. Abban az esetben, ha az árukért más fizetési módot ajánlunk, erről a megrendeléssel (a „Megrendelés” részben a „Fizetés választása” részben) tájékoztatjuk a vásárlót. Lehetőség van az úgynevezett "Benefit plus" kreditek vagy "Edenred" kreditek (1 kredit = 1 korona) igénybevételére is az áruk kifizetésére, melyeket a portálon/e szolgáltatókon keresztül lehet feltölteni vagy megszerezni. A kreditek megszerzésének és igénybevételének részletesebb feltételei a felhasználói fiók "Kredit" menüpontjában találhatók.

7.3 Felhívjuk figyelmét, hogy ha a banki átutalással történő fizetést választotta, és a Megrendelést a feladástól számított tíz (10) napon belül nem fizeti ki (a pénz ezalatt nem kerül jóváírásra a bankszámlánkon), akkor automatikusan törli a Megrendelést. A közöttünk megkötött adásvételi szerződés lejár.

7.4 A vételárral együtt a vásárló köteles az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben megfizetni. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

7.5 Az ügyféltől előleget vagy más hasonló fizetést kérhetünk.

7.6 Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vásárlónak. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani, műszaki hiba esetén, majd legkésőbb 48 órán belül.

7.7 Az általunk a vásárlóknak nyújtott áruk árából származó árengedmények nem vonhatók össze egymással.

7.8 Irreális 0 Ft (más szóval nulla cseh korona) ár vagy erősen nem piaci ár feltüntetése esetén, ha a nem piaci ár a vételárunk alatti árnak minősül, fenntartja a jogot, hogy ezt a tételt törölje a megrendelésből. Erről az Ügyfelet az ügyfél e-mail címére értesítjük.

7.9 Elfogadjuk, hogy a számlákat elektronikusan küldjük ki az ügyfél e-mail címére.

7.10 Amennyiben az áru raktáron van, akkor online kártyás fizetés vagy készpénz nélküli átutalással történő fizetés esetén az áru kézhezvételétől vagy a fizetés visszaigazolásától számított 10 (tíz) napon belül vállaljuk az áru kiszállítását. Utánvétes fizetés esetén a kötelező érvényű megrendelés kézhezvételétől számított 10 napon belül vállaljuk az áru kiszállítását. Néha megtörténhet velünk, hogy a „raktáron” megjelölésű áruk rövid időn belül elfogynak. Ha olyan helyzet adódik, hogy az áru elfogy, és nem tudjuk a megadott határidőn belül kiszállítani az Ön által megrendelt árut, felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a következő lépést. A megadott szállítási idő ellenére igyekszünk a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül elkészíteni és a vásárlóhoz eljuttatni.

7.11 Ha a megrendelő cég nevére szeretne számláztatni, köteles előre jelezni, mielőtt leadná a rendelést, elküldeni az összes céges adatot, vagy a rendeléshez megjegyzésben megírni ezeket az adatokat. 2024. január 1-től nem javítunk számlát visszamenően

 1. CÍM FENNTARTÁSA

8.1 Fogyasztói vásárlók számára fenntartjuk az áru tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig a vonatkozó adásvételi szerződés szerint.

8.2 Az üzleti ügyfelek számára fenntartjuk az áru tulajdonjogát mindaddig, amíg az Önnel szemben fennálló összes követelésünket ki nem fizetik. A vásárló köteles a tulajdonjog fenntartásával érintett árut kellő gondossággal kezelni, és azt saját költségén, sérülés esetén az új áru értékére megfelelő mértékben biztosítani.

 1. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA, TELJESÍTÉS HELYE, AZ ELADÓT ÉRINTETT KÁROK ÉS AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ALATT OKOZOTT KÁROK

  1. A vásárló választása szerint az árut olmützi raktárunkban és/vagy Grizly kiszállítási pontokon adjuk át, vagy a választott szállítási címre szállítjuk ki az árut.

  2. Vevőhöz történő áruszállításkor az árut abban a pillanatban adjuk át részünkre, amikor a fuvarozó átadja az árut a vevőnek az átadás helyén (általában a vevő által megadott átadási helyen az első ajtó/kapu/kapu) . A megvásárolt áru sérülésének és véletlenszerű minőségromlásának kockázata pontosan az áru vevő általi átvételének pillanatában száll át a vásárlóra. Ha a vevő az árut a fuvarozótól vette át, a megvásárolt áru véletlen megsemmisülésének és minőségi minőségének véletlen megromlásának kockázata abban a pillanatban száll át a vásárlóra, amikor az áru felett rendelkezhetett, de legkorábban megadott szállítási idő.

  3. Az árut fuvarozón keresztül szállítjuk. A megrendelés szállítási idejének hosszát általában befolyásolja az a tény, hogy az áru raktáron van, vagy adott árunál a megadott időn belül raktáron lesz. Azon áruk esetében, amelyeknél bizonyos számú nap vagy hét van megjelölve, mielőtt az áru raktáron van, a megrendelés szállítási ideje hosszabb lesz, és ezt a tényt figyelembe veszi, és a megrendelés elküldésével kifejezi egyetértését.

  4. A megrendelőnek lehetősége van arra, hogy szerződéses fuvarozóink egyikét választja a weboldalunk címének „Megrendelés” részében feltüntetett szállítási áron .

  5. Ha a fuvarozási módot a megrendelő külön kérése alapján kötik meg, az ügyfél viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos minden többletköltséget.

  6. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

  7. Ha a vevő-fogyasztó nem veszi át az árut a fuvarozó általi kiszállításkor, az áru utólag visszakerül hozzánk, és egyúttal a vevő-fogyasztó a sikertelen kézbesítési kísérlettől számított 14 napon belül nem áll el az adásvételi szerződéstől. az árut, jogosultak vagyunk a vevő-fogyasztótól a fuvarozó által az áru visszaküldéséért felszámított költségeket követelni. A CALBUCO s.r.o. számára ez a költség olyan kárt jelent, amely a Ptk. 2913. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél vagy fogyasztó jogi kötelezettségeinek megszegéséből ered. Ugyanakkor a CALBUCO s.r.o. jogosult az áruk tárolásáért 1000 huf (szavakkal: száz cseh korona) díjat felszámítani, és jogosult elállni az adásvételi szerződéstől is.

  8. Ha az üzleti ügyfél nem veszi át az árut, amikor azt a fuvarozó kézbesíti, az árut utólag visszaküldik hozzánk, mint eladóhoz, jogunkban áll követelni az üzleti vevőtől a fuvarozó által az áru visszaszállításának költségeit. a címünk. A CALBUCO s.r.o. számára ez a költség olyan kárt jelent, amely a Ptk. 2913. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozó ügyfél jogi kötelezettségeinek megszegéséből ered. Ugyanakkor a CALBUCO s.r.o. jogosult az áruk tárolásáért 1000 HUF (szavakkal: száz cseh korona) díjat felszámítani, és jogosult elállni az adásvételi szerződéstől is.

  9. A Polgári Törvénykönyv 2913. §-a értelmében jogosultak vagyunk az áru tárolási költségének és a vevő jogszabályi kötelezettségeinek megsértése miatti kár megtérítési igényének egyoldalú beszámítására (mind a fogyasztó, mind a vállalkozó) az Általános Szerződési Feltételek jelen része szerint, az ügyfél vételár-visszatérítési igényével szemben.

  10. A vásárló köteles átvételkor ellenőrizni az árut, és megbizonyosodni annak tulajdonságairól (különös tekintettel arra, hogy a vásárló a megfelelő típusú árut kapta-e meg, az áru megfelel-e a megbeszélt minőségben, hogy az áru a csomagolásában mindent tartalmaz-e az utasításoknak megfelelően tartalmaznia kell). Ha a szállítmányon a szállítmányozó látható sérülést észlel, a megrendelő köteles a szállítmányozótól ilyen küldeményt egyáltalán nem fogadni. Nem vállalunk felelősséget a fuvarozó által okozott károkért vagy az áru késedelmes kézbesítéséért, függetlenül a késedelem okától.

  11. Az ügyfelek hibaigény esetén fennálló jogait https://www.grizly.hu/aruk-visszakuldese-es-reklamacio , valamint a cseh jog vonatkozó jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv szabályozzák.

 2. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

10.1 A vásárló adásvételi szerződéstől való elállási jogára a jelen ÁSZF 4. pontjában foglaltak az irányadók.

10.2 Az üzleti ügyfeleknek joguk van elállni az adásvételi szerződéstől, amit a vonatkozó jogszabályok lehetővé tesznek. Az üzleti vásárlót az áru átvételétől számított 14 napon belül nem áll jogában indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől, ez a jog kizárólag a fogyasztót illeti meg. Feltételezve, hogy az üzleti ügyfél az árut visszaküldi nekünk, és ha nem a Ptk. szerinti hibajog gyakorlásáról van szó, úgy ezen áruk tárolási költségeit a jelen ÁSZF 9.8. és 9.9. pontja szerint jogosultak vagyunk felszámítani. és egyúttal felkéri az üzleti ügyfelet ezen áruk visszavételére.

10.3 Jogosultunk elállni az adásvételi szerződéstől az árukészlet elfogyása, vagy a megrendelt áruk nem elérhetősége miatt. Továbbá elállhatunk az adásvételi szerződéstől, különösen akkor, ha a vásárló nem fizette ki megfelelően és időben a vételárat, vagy megtagadta az áru átvételét.

10.4 Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vásárlónak, az ajándékozási szerződés köztünk és a vásárló között azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vásárló köteles az árut az ajándékkal együtt visszaküldeni részünkre.

 1. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

11.1 A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai) az irányadók.

11.2 A feleknek a termékhibákért való felelősségünkkel kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit https://www.grizly.hu/aruk-visszakuldese-es-reklamacio szabályozza.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

12.1 Ügyfeleink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A személyes adatok kezelésének szabályait, a kereskedelmi üzenetek küldésének szabályait, valamint a sütiket a személyes adatok kezelési szabályzata szabályozza.

12.2 Kereskedelmi közleményeket küldünk ügyfeleinknek kapcsolódó áruk vagy szolgáltatások ajánlatával az ügyfél e-mail címére (kereskedelmi kommunikáció ügyfelek számára). Az e-mail cím személyes adat, és a feldolgozás a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történik. a 95/46/EK irányelv (Általános Rendelet a Személyes Adatok Védelméről) hatályon kívül helyezése a hasonló termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére irányuló jogos érdekünkön alapuló kereskedelmi üzenetek küldése céljából. Az ügyfél bármikor leiratkozhat az üzleti kommunikációról.

12.3 Úgynevezett cookie-kat használunk, amelyek a végkészüléken tárolhatók (akár beleegyezés alapján, akár jogos érdekeink védelme érdekében). Az ügyfél közvetlenül a weboldalunkon állíthatja be preferenciáit, ahol részletesebb információkat találhat a cookie-k használatáról.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, BELEÉRTVE AZ IRÁNYADÓ JOGOT ÉS JOGHATÓSÁGOT

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek és a fogyasztóvédelmi jogszabályok előírásai közötti nem szándékos ütközés esetén ezek a rendelkezések elsőbbséget élveznek, és az eladó kötelezettséget vállal ezek betartására.

 2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen egyezmény 6. cikkével összhangban kifejezetten kizárják az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Áruadásvételi Szerződésekről szóló Egyezménye (az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Áruadásvételi Szerződésekről szóló Egyezménye vagy Bécsi Egyezmény) alkalmazását.

 4. A szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az adásvételi szerződésből eredő, nemzetközi elemet jelentő vitás kérdések eldöntésére mindig a Cseh Köztársaság bíróságai, a székhelyünk szerint helyileg meghatározott bíróságok lesznek. Ez nem érinti a fogyasztók külön jogszabály szerinti jogait. A szerződés nyelve cseh.

 5. Az adásvételi szerződést az ÁSZF szövegében elektronikus formában archiváljuk, harmadik fél számára nem hozzáférhető.

 6. Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet egyeztetni. Az adásvételi szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal szemben.

 7. A jelen ÁSZF elfogadása önkéntes, de az ügyfél fiók létrehozásához vagy megrendeléséhez szükséges.

 8. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. augusztus 15-től hatályosak és hatályon kívül helyezik a korábbi feltételeket.

Termékek betöltése
© 2014–2024 GRIZLY.cz - Minden jog fenntartva | Cookie-szabályzat
Létrehozta

Új vagyok itt

A PRÉMIUM tagsággal a következőket kapja:

Ikonka visačky

Kedvezőbb árak

Kiválasztott top termékeknél

Ikonka náklaďáku

Ingyenes szállítás

Már 15 990 Ft felett

Ikonka dárku

VIP előnyök

100% elégedettségi garancia

Szeretnék PRÉMIUM lenni
Megszolítás

 

 

Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy szolgáltatásainkat az Ön egyéni igényeihez igazítsuk. Elsősorban elektronikus marketingcsatornákat használunk, ahol elemezzük az adatokat és értékeljük a vonatkozó eredményeket. Az adatokat elemzés céljából harmadik feleknek is átadjuk ( pl. IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Ezek marketing és elemző ügynökségek. A személyes adatokat az adatok megadásától számított 36 hónapig kezelhetjük. A hozzájárulás önkéntes, és Önnek joga van a személyes adatok helyesbítéséhez és törléséhez, valamint ahhoz, hogy vállalatunk ellenőrizze ezeket az adatokat.

z A "Fiók létrehozása" gombra kattintva elfogadja a következőket Adatvédelmi irányelvek a se Felhasználási feltételek.
A Google reCaptcha által védett | Adatvédelmi irányelvek | Felhasználási feltételek